สินค้าของเรา

วีเทค โค๊ตติ้ง แอนด์ เทคโนโลยี มีสินค้าคุณภาพสูงทั้งที่สามารถผลิตได้เอง และ สินค้าพิเศษจากผู้ผลิตชั้นนำช่วยทำให้ได้งานติดตั้ง และการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและให้ความไว้วางใจจากลูกค้าสำคัญๆ ทั่วประเทศไทย บริษัทฯมีแนวนโยบายหลักในการให้บริการและดูแลลูกค้าแบบครบวงจรซึ่งเน้น เรื่องคุณภาพ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และเทคนิควิธีการทำงาน พร้อมการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานเทคนิคซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทฯยังมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าทุกรายอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะบริษัทฯมีแนวทางและมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าจะเติบโตควบคู่ ไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของลูกค้า

กลุ่มสินค้าและบริการที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญได้แก่

งานระบบเคลือบพื้น และระบบเคลือบป้องกันสารเคมีงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างงานระบบกันซึม และวัสดุหยุดน้ำงานวัสดุยาแนวรอยต่อ และวัสดุปิดรอยต่อขยายงานวัสดุปูนซีเมนต์พิเศษสำหรับเกร๊าท์ติ้งและอุดโพรงหรือช่องว่างงานตัด-ทำลายคอนกรีต งานเจาะช่องพื้น-ผนังคอนกรีต งานเจาะคอนกรีตงานซ่อมหูช้าง งานปรับ-แก้ไขรางเครน แก้ไขโครงสร้าง


 

Visitors: 58,004